رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در باره« شورای ملی تصمیم» با نگاهی به جنبش دادخواهی و محکومیت حمید نوری

در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار

در این برنامه دکتر نقره کار از زوایای مختلف تحولات شورای ملی تصمیم را مورد بررسی قرار میدهد و سپس نگاهی دارد بر جنبش دادخواهی و محکومیت حمید نوری بعنوان یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل