رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگ“نگاهی بر بیانیه اخیرکانون نویسندگان ایران”در تبعید” و انجمن قلم ایران “در تبعید

https://vbadii.hipcast.com/deluge/vbadii-20201029200653-2790.mp3   اخیرا بیانه ای از سوی کانون نویسندگان ایران”در تبعید” و انجمن قلم ایران “در تبعید “منتشر شده است که بیش […] شنیدنسخنرانی دکتر مسعود نقره کار :کرونا، سیاست و آزادی به میزبانی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورثریج Host: Iranian Student Association, CSUN

   چند روزپیش دکتر مسعود نقره کار میهمان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورٍث ریج بود و گفتاری شنیدنی پیرامون ویروس کرونا وسیاست داشت […] شنیدندر قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار حکم اعدام و ضرورت اتحاد برای برخورد با آن

در این برنامه دکتر مسعود نقره کار به معضل اعدامهای بی رحمانه در حکومت اسلامی و ضرورت شکل گیری اتحاد سازمانها و نهاد ها برای تشکیل یک واحد ملی برای مبارزه با جمهوری اسلامی  می  پرداخته  لازم به توضیح است که در این گفتگو به رای اعدام برای نوید افکاری اشاره شده که متاسفانه نوید بعد از این گفتگو اعدام شده است! شنیدننگاهی بر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در گفتگو با دکتر مسعود نقره کار

در این برنامه دکتر مسعود نقره کار به معضل زندانیان سیاسی ،برخورد با آنان در بازداشتگاه ها ،زیر پا گذاشتن حقوق انسانی آنان و احکام سنگین چون اعدام و زندان های طویل مدت می پردازد شنیدندر قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار : ضرورت اتحاد در کارزار آزادی زندانیان سیاسی

در این برنامه نخست دکتر نقره کار پیرامون مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی صحبت می کند و پس از آن پیرامون ضرورت اتحاد برای کارزار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را مورد بحث قرار میدهد شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل