رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگدرجهان چیزی مهمتر از صلح وجود نداردبا نگاهی بر ضرورت صلح و بیماری خودشیفتگی رهبران سیاسی جهان

    https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220315141045-8194.mp3 صلح برخلاف جنگ سر و صدا ندارد باید کاری کرد که قابل شنیدن شود. قریب به یک قرن است، […] شنیدندر قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار :نگاهی بر اپوزیسیون در سالگر انقلاب و فاجعه قتل های ناموسی

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220217140535-2088.mp3 یکبار دیگر با برنامه در “قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار” پای گفتار او می نشینیم تا مسائل […] شنیدندر قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار : کشتار اهل قلم با یاد بکتاش آبتین

  https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20220110133924-8874.mp3   در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی نویسندگان و شاعران به ویژه دگراندیش و منتقد، مانند حقوق گروه‌های معترض […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل