رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگدر قلم رو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار : کابوس کرونا،بختک نظام بی کفایت

ویروس کرونا به یک اپیدمی جهانی تبدیل شده است که این روزها در ایران هم ده ها نفر به آن مبتلا شده اند در این برنامه دکتر مسعود نقره کار این وحشت بزرگ را از منظر پزشکی و سیاسی مورد بررسی قرار میدهد شنیدندر قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار :روزی که من ایرانی – آمریکایی شدم

در برنامه این هفته در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار ابتدا کتاب تازه ایشان "روزی که من ایرانی - آمریکایی شدم" معرفی میگردد و سپس از نظرات مسعود نقره کار پیرامون برخوردهای اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا آشنا می شویم. شنیدندر قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار: نگاهی به بیانیه دوم گروه 14 نفر

  https://radiopooya.byoaudio.com/dmobile/radiopooya-20190620172446-5549.mp3   دانلود برنامه در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار در برنامه این هفته در قلمرو سیاست […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور