رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگدر قلمرو سیاست وفرهنگ با دکتر مسعود نقره کار :نگاهی بر کنفرانس خبری روز جمعه و تداوم تحریم انتخابات

  https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210610001523-5386.mp3 در این برنامه  دکتر مسعود نقره کار نگاهی دارد بر کنفرانس خبری روز جمعه و اهمیت آن و همچنین تاکید […] شنیدندر قلمرو سیاست و فرهنگ :یادی از اسماعیل خوئی ،نگاهی بر کتاب تراژدی رنج های خلاق و مروری بر خیمه شب بازی انتخابات

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210526152743-8793.mp3 در این برنامه یادی از دکتر اسماعیل خوئی شاعر از دست رفته ؛ نگاهی بر کتاب تراژدی رنج های خلاق نوشته […] شنیدننگاهی بر همایش جمعیت سوسیال دموکراسی،فایل صوتی ظریف و چرائی تحریم انتخابات

  https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210506110753-9729.mp3 در این برنامه دکتر نقره کار به سه مبحث مهم می پردازد. نخست پیرامون همایش بزرگ جمعیت سوسیال دموکراسی برای […] شنیدنهمایش پر اهمیت جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران و بحثی پیرامون مقاله “همه با هم، تنها راهِ پیروزی

https://radiopooya.byoaudio.com/deluge/radiopooya-20210412200723-9175.mp3   در این برنامه دکتر نقره کار ابتدا پیرامون مقاله ای که اخیرا تحت عنوان “همه با هم”، تنها راهِ پیروزی، […] شنیدن“علت پرخاشگری ها و برخوردهای ناشایست مخالفان کمپین”نه به جمهوری اسلامی

https://vbadii.hipcast.com/deluge/vbadii-20210313194053-1977.mp3 این روزها  امضای کمپین بزرگ نه به جمهوری اسلامی سرو صدای زیادی کرده است امضای 640 نفر از شناخته شده ترین […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل