رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

روشنائیدو گفتار شنیدنی از احمد جواهریان

https://vbadii.hipcast.com/deluge/vbadii-20210310125523-9869.mp3 گفتار نخست جامعه مردسالار جامعه ای ضد مرد و ضد زن است   https://vbadii.hipcast.com/deluge/vbadii-20210310125933-6243.mp3 گفتار دوم : در تحلیل معزلات زیستن […] شنیدنروشنائی: بحران در خاورمیانه و ایران

در برنامه این هفته روشنائی مهدی ذوالفقاری و وحید بدیعی به مسائل و اتفاقات بحران برانگیز خاور میانه و همچنین درگیری های فراگیر جمهوری اسلامی با ایران پرداخته اند. شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل