رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمانمیهمان این هفته : مهدی اصلانی گفتمان پیرامون بیستمین قتل های زنجیره ای

در برنامه این هفته گفتمان، مهدی اصلانی نویسنده ،کنشگر سیاسی، و از بازماندگان قتل عام دهه 60 میهمان گفتمان است برنامه این هفته به بیستمین سالگرد قتل های زنجیره ای اختصاص داده شده . مهدی اصلانی با نگاهی روشنگرانه این جنایت نظام حونخوار جمهوری اسلامی را زیر ذره بین میبرد. شنیدنگفتمان نه به اعدام میمانان برنامه مهوش و بیژن فتحی

در برنامه این هفته گفتمان مهدی ذوالفقاری از مهوش و بیژن فتحی پدر ومادر دوبرادر جوان که با قوانین وحشیانه جمهوری اسلامی اعدام شده اند دعوت کرده تا پیرامون نه به اعدام  با وی به گفتگو بنشینند شنیدنگفتمان با دکتر مسعود نقره کار

در برنامه این هفته گفتمان مهدی ذوالفقاری پای گفتمان با دکتر مسعود نقره کار نشسته است. دکتر نقره کار سالها تجربه کار در بیمارستانهای روانی را دارد. در این برنامه زیر و بم زندانی شدن هاشم خواستار معلم مبارز مشهد در بیمارستان روانی "بدون هیچ سابقه مشکلات روحی روانی" مورد بررسی قرار میگیرد. شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور