رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمانگفتمان :مهدی ذوالفقاری با دکتر مسعود نقره کار

در برنامه این هفته گفتمان ، مهدی ذوالفقاری پای صحبت دکتر مسعود نقره کار نشسته است در این برنامه دکتر نقره کار پیرامون جلساتی که در کالیفرنیا پیرامون چرائی حمایت از جنبش خارج از کشور برگزار شد صحبت میکند و توضیحاتی پیرامون روند کاری "کمیته حمایت"از 14 کنشگر سیاسی در ایران -نه به جمهوری اسلامی را مطرح میکند  شنیدنگفتمان : میهمانان برنامه دکتر مسعود نقره کار و عباس واحدیان شاهرودی “از ایران”

برنامه امروز گفتمان به بیانیه جنجالی موسوم به 14 نفر اختصاص دارد در این برنامه  عباس واحدیان نویسنده معترض و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر  از ایران و دکتر مسعود نقره کار پزشک ،پزوهشگر و نویسنده سرشناس و عضو کمیته حمایت از بیانیه 14 نفر می باشند. شنیدنگفتمان : میهمان برنامه دکتر مسعود نقره کار

در برنامه امروز گفتمان دکتر مسعود نقره کار میهمان برنامه است و پیرامون بیانیه نخست گروه 14 نفرکه حاوی درخواست استعفای خامنه ای و تغییرات بنیادین  در قانون اساسی بود صحبت می کنند.در قسمت دوم برنامه دکتر نقره کار پیرامون سوسیال دمکراسی و امکان داشتن یک حکومت سوسیال دمکرات در ایران گفتاری شنیدنی دارد شنیدنگفتمان : میهمان این هفته اسفندیار خلف

میهمان این هفته گفتمان اسفندیار خلف کنشگر سیاسی و عضو فعال حزب دمکرات فرانسه می باشدوی سالهاست که ساکن فرانسه است ولی همواره دل به میهن دارد و بعنوان یک کنشگر سیاسی همواره در میدان است شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل