رادیو پویا

-
تازه های رادیو

تازه های رادیو پویا

-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمانگفتمان : میهمانان برنامه دکتر مسعود نقره کار و عباس واحدیان شاهرودی “از ایران”

برنامه امروز گفتمان به بیانیه جنجالی موسوم به 14 نفر اختصاص دارد در این برنامه  عباس واحدیان نویسنده معترض و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر  از ایران و دکتر مسعود نقره کار پزشک ،پزوهشگر و نویسنده سرشناس و عضو کمیته حمایت از بیانیه 14 نفر می باشند. شنیدنگفتمان : میهمان برنامه دکتر مسعود نقره کار

در برنامه امروز گفتمان دکتر مسعود نقره کار میهمان برنامه است و پیرامون بیانیه نخست گروه 14 نفرکه حاوی درخواست استعفای خامنه ای و تغییرات بنیادین  در قانون اساسی بود صحبت می کنند.در قسمت دوم برنامه دکتر نقره کار پیرامون سوسیال دمکراسی و امکان داشتن یک حکومت سوسیال دمکرات در ایران گفتاری شنیدنی دارد شنیدنگفتمان : میهمان این هفته اسفندیار خلف

میهمان این هفته گفتمان اسفندیار خلف کنشگر سیاسی و عضو فعال حزب دمکرات فرانسه می باشدوی سالهاست که ساکن فرانسه است ولی همواره دل به میهن دارد و بعنوان یک کنشگر سیاسی همواره در میدان است شنیدنگفتمان این هفته: گفتگو با ناصر پاک نژاد

میهمان این هفته ناصر پاک نژاد می باشدپاکنژاد در معرفی خودش می گوید:فعالیت‎های سیاسی‎ام را از سال 1359 با هواداری ازسازمان چریک‎های فدایی خلق (اقلیت) در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی آغازنمودم و حدود چهارسال هوادار این سازمان بودم. شنیدنگفتمان :این هفته با مهدی اصلانی

میهمان این هفته برنامه گفتمان مهدی اصلانی است، مهدی اصلانی نویسنده کتابهای کلاغ و گل سرخ و آخرین فرصت گل از کنشگران صاحب نام سیاسی است که تجربه ساله زندان در دهه 60 را بردوش میکشد و از بازماندگان کشتار تابستان 67 می باشد . شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور