رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گزارشی کوتاه در باره فعالیت های ” شورای ملی تصمیم” در سوگ مهسا امینی در باره یدالله رویایی در باره شرکت ابراهیم رئیسی در اجلاس سازمان ملل —

در این برنامه دکتر نقره کار ابتدا  گزارشی کوتاه در باره فعالیت های ” شورای ملی تصمیم ارائه میدهد ”

سپس در سوگ مهسا امینی دختر جوانی که ناجوانمردانه به دست دژخیمان جمهوری اسلامی کشته شد سخن می گوید

پس از آن یاد یدالله رویایی aاعر بزرگی که از میان ما رفت گرامی داشته میشود و در خاتمه گفتار کوتاهی در باره شرکت ابراهیم رئیسی در اجلاس سازمان ملل خواهیم داشت
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل