رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

رواداری پاره بیستم: محمد بن زكریای رازی – ایمان به انسان و توان اندیشیدنش

رواداری – مروری بر تسامح، تساهل و مدارا در فرهنگ و ادب ایران

محمد بن زکریای رازی (۳۱۳ – ۲۵۱ ه. ق.) شیمی‌دان، پزشک و فیلسوف معروف ایران و یكی از خلاق‌ترین متفكران سده‌ی میانه و یكی از برجسته‌ترین مادیگرایان خاور زمین است. او دفاع از علم و مادیگرائی را در عصری خشن و جاهل با پذیرش خطراتی ترسناک و قبول اهانت‌های ناگوار پذیرفت.

رازی یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین فیلسوف سده میانه در قلمرو امپراتوری خلفا و اروپا است که به توان اندیشیدن همه‌ی انسان‌ها ایمانی استوار داشت. او پافشاری می‌کرد که اگر همه می‌توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می‌شد که همه می‌خواهند.

به گفتار من درباره‌ی محمد بن زکریای رازی در پیوست گوش کنید.

#رواداری_در_فرهنگ_و_ادب_ایران_احد_قربانی_دهناری
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل