رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

“دیدار و گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی و شورای مرکزی “جمعیت سوسیال‌ دموکراسی برای ایران

دیدار و گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی و شورای مرکزی “جمعیت سوسیال‌ دموکراسی برای ایران”

عصر جمعه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ ماه ژوئیه، شاهزاده رضا پهلوی در نشستی دوستانه با اعضای شورای مرکزی “جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” شرکت داشتند و با اعضای این “شورا” و تنی چند از میهمانان جمعیت به گفتگو پرداختند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند.

نشست با خوش‌آمدگویی و معرفی کوتاهی از طرف جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران توسط گرداننده این دیدار، آقای سعید پورعبداله از اعضای جمعیت آغاز شد و با پیشگفتاری از سوی شاهزاده رضا پهلوی ادامه یافت.

سپس پرسش‌ها و دیدگاه‌های گوناگونی از سوی شرکت کنندگان مطرح شد که شاهزاده با شکیبایی، فروتنی، دقت و صراحت ضمن پاسخگویی به پرسش‌ها با نظرات شرکت‌کنندگان نیز برخورد کردند. این گفتگو و پرسش و پاسخ نزدیک به دو ساعت به درازا کشید و مملو از روشنگری‌هایی پیرامون دشواری‌ها، پیچیدگی‌ها و تلاش‌های اپوزیسیون بود، دیدار و گفت و گویی بس امیدبخش.

پرسش‌ها و دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان و پاسخ‌گویی ایشان از یک سو نشانه‌های دل‌نگرانی از سرنوشت میهن را داشتند و از سوی دیگر آمادگی برای چاره‌جویی و امید به گذار از جمهوری اسلامی و بنای کشوری دموکراتیک و استواربر قوانین انسانی را دربر می‌گرفتند.

پرسش‌های و دیدگاه‌های مطرح‌شده را می‌توان در گستره‌های زیر گردآورد:

* آلترناتیو- مردم یا سازمان‌ها و نهادهای سیاسی؟

*چرایی عدم وجود تشکیلاتی منظم پیرامون مدیریت اهدافی که در پیمان نوین و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در ۱۳

خرداد ۱۴۰۱  مطرح شده است.

*موضوع گروه‌های اتنیکی و موضع‌گیری شفاف از سوی ایشان و توضیح در مورد نام‌بردن از قبیله، عشیره و طایفه …

*اهرم‌های تضمین دموکراسی در ایران بعد از جمهوری اسلامی و پیشگیری از سمتگیری به سوی خودکامگی دوباره.

*پشتیبانی فنی، مادی و معنوی از سوی دولت‌های دموکراتیک در مبارزه با رژیم استبداد دینی.

* برخورد سامانه‌ی پادشاهی با دگراندیشان و کسانی که در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نقش داشتند.

*نقش سیاسی و رهبری شاهزاده در آینده‌ی ایران.

* نظر شاهزاده رضا پهلوی پیرامون « شورای ملی تصمیم»

*چگونگی برخورد با افرادی که خود را به اصطلاح « طرفدار» سامانه پادشاهی می‌دانند، اما رفتار و کردارشان در شبکه‌های اجتماعی دشمن‌تراشی، ایجاد پراکندگی و ضد همبستگی ملی است.

دیدار به شیوه‌ای مدیریت شد که شاهزاده رضا پهلوی از زمان کافی برای پاسخ‌گویی و برخورد با دیدگاه‌ها را داشتند و ایشان نیز از وقت به دقت بهره‌گرفتند و به تمامی نظرات و سوال‌ها پاسخ گفته و توانستند واقع‌بینانه، روشنگرانه و با آینده‌نگری هوشمندانه‌ای این گفتگو و دیدار را به آغازی برای همکاری و مبارزه مشترک در راستای براندازی جمهوری اسلامی بَدَل کنند.

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل