رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

Voices of Women for Change presents a short film as part of the campaign to free all Imprisoned Women activists in Iran.

https://youtu.be/gaEHXq87RvM
This film is dedicated to the courageous women of Iran who have sacrificed their freedom to promote equality and justice for all.

With special thanks and gratitude to these talented individuals who made this film possible: 

Vahid Zamani: Director

Milad Bastanipour: Music Composer and Music producer

Sh. I: Animation

Michelle Elia: Voice-Over

Production and Supervision: Voices of Women for Change

The film is available at:

Please share the film widely to shed more light on the widespread violations of women’s rights in Iran. Please also support our campaign by signing the petition addressed to the UN Human Rights Council in our website:
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل