رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

دیدنی و شنیدنیخدمات اجتماعی رادیو پویا

https://vbadii.hipcast.com/deluge/vbadii-20210220210443-5195.mp3   آیا شما روان شناس بالینی ، روان درمانگر و یا مشاور خانواده هستید؟ برای ارائه خدمات  خود می توانید در […] شنیدنبیانیه بیائید به هم بپیوندیم

بیائید به هم بپیوندیم! سرنگونی جمهوری اسلامی با همبستگی تحقق خواهد یافت. ویرانگری فزایندۀ جمهوری اسلامی در میهنمان طرح این پرسش را […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل