رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

زنان نیمه برابرزنان نیمه برابر این هفته: جنبش Me-Too

در برنامه این هفته جمیله داودی گفتاری پیرامون تظاهرات زنان ایران درمقابل مجلس داردسپس پیرامون فیلم به گروه مردم خوش آمدید  توضیحاتی میدهد وسپس یک نظرخواهی شنیدنی پیرامون جنبش جهانی Me Tooانجام داده است. شنیدنگفتگو با دکتر شهلا طالبی

شهلا طالبی کتاب خاطرات زندانش را با عنوان “ارواح انقلاب، بازنویسی داستانی از خاطره های زندان” توسط انتشارات دانشگاه استنفورد به چاپ رسانده است. در بجث امروز شهلا به معضل کودکان در زندان و زنان زندانی سیاسی می پردازد. شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.