رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

زنان نیمه برابرزنان نیمه برابر: گفتگو با دکتر صونا کاظمی

دکتر صونا کاظمی، مدرس دانشگاه و کنشگر حقوق بشر میهمان این برنامه از سلسله برنامه های زنان نیمه برابر می باشد. دکتر کاظمی که در دانشگاه ایالتی اوهایو تدریس میکند پژوهش های متعددی در زمینه معلولین داشته است.   در این گفتگو جمیله داودی و صونا کاظمی اعتراضات و ناارامی های جهانی را مورد بررسی قرار میدهند شنیدنزنان نیمه برابر گفتگو با دکتر شکوفه سخی

شکوفه به جرات یکی از مقاوم ترین زنان زندانی سیاسی است او 9 ماه از دوران زندانش را در تابوت گذراند ولی درهم نشکست و حاضر به توبه و اعتراف تلویزیونی و نوشتن ندامت نامه نشد چنین مقاومتی در تاریخ زندانیان سیاسی کمتر دیده شده است. شنیدنزنان نیمه برابر گفتگوی جمیله داودی با دکتر زهرا طاهری

دکتر زهرا طاهری استاد دانشگاه و پژوهشگر در شیراز متولد شده است وی دکترای خود را از مرکز مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه برکلی دریافت کرده است وهم اکنون در دانشگاه ملی استرالیا سرگرم تدریس می باشد. شنیدنزنان نیمه برابر گفتگو با فریدا آفاری

در این برنامه جمیله داودی به سراغ فریدا آفاری رفته است.  فریدا آفاری نویسنده، مترجم و از اعضای بنیانگذار اتحاد سوسیالیستهای خاورمیانه است مقاله های پژوهشی فریدا  پژوهش های فریدا در باب سوسیالیسم خواندنی و آموزنده است. شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور