رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

دکتر مسعود نقره کاردر قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار: نگاهی به بیانیه دوم گروه 14 نفر

  https://radiopooya.byoaudio.com/dmobile/radiopooya-20190620172446-5549.mp3   دانلود برنامه در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار در برنامه این هفته در قلمرو سیاست […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور